Бях ученичка преди 15 години, когато интернет и компютрите все още бяха непозната територия за много хора. В момента животът ни е толкова свързан с тях, че не можем да си представим какво бихме правили, ако изчезнат.

Завиждам на днешните деца и ученици, защото благодарение на технологиите те могат да си пишат домашните и да си научават уроците много по-бързо и по-качествено, от колкото ние преди 15 години. Губихме време заровени в библиотеките, търсейки информация. Минавахме половин град разстояние, за да идем в дома на частна учителка, която да ни обясни Питагоровата теорема… Беше мъчителен процес…

Но вече това е в миналото, уроците не са това, което бяха. Динамиката на времето, в което живеем, развитието на технологиите и интуитивната връзка на децата с компютърните и мобилните устройства определят и бързото развитие на онлайн образованието. В този контекст се появява Прознание – първата българска интерактивна уеб платформа, която предлага възможност за подготовка на деца от предучилищна възраст до 12 клас върху учебното съдържание с учител онлайн.

Какво е „Прознание“? Прознание е първата българска интерактивна уеб платформа, която предлага онлайн уроци за допълнителна подготовка по учебното съдържание за деца от предучилищната до 12 клас, с учител – в жива видео-конферентна връзка. Уроците на Прознание се провеждат във виртуална класна стая, по авторска методика за дистанционно преподаване, съобразени с обратната връзка на учители, родители и деца. Така ученето се превръща в удоволствие, забавно, удобно и приятно. Децата се запознават и учат със свои връстници от цялата страна.e965b4de-d2b2-4ff3-a708-01ee668f415b
Създателите. Преди близо 3 години, екип от професионалисти в сферите на образованието и IT-технологиите си поставя за цел да разшири възможностите за качествена онлайн образователна среда за децата и учениците. Създателите на Прознание вярват, че допълнителната подготовка е полезна, когато е свързана с практически упражнения на наученото в училище и когато го надгражда, за да отвори нови хоризонти пред любознателните учениците. Авторската методика за преподаване, създадена в сътрудничество с преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се оказва ключът към увлекателното поднасяне на уроците с помощта на технологиите. Така знанията по всеки предмет се превръщат в практически умения. Методиката и виртуалната класна стая Прознание са база за обучение в бакалавърски и магистърски програми в Софийския университет, както и в квалификационни курсове за учители. Proznanie Event

Виртуалната класна стая Прознание – онлайн „място“ за среща между ученици и учител, предоставя богата палитра от инструменти за преподаване, в подкрепа на осмислянето на материала – визуално аудио и видео съдържание, графики.

“При спонтанен интерес от страна на участниците, можем бързо да представим асоциативни материали, които да стимулират интереса и мисленето на децата и да имат връзка с конкретния момент“, споделят учителите в Прознание.

Родителите могат да следят отблизо развитието на своите деца чрез достъп до видео архива от проведени уроци във виртуалната класна стая, както и да провеждат онлайн консултации със самите преподаватели.
Учителите в Прознание са внимателно подбран екип от мотивирани личности, които обичат децата, приемат технологиите като помощник и имат желание за лично развитие в областта на съвременното образование. Част от тях преподават и в традиционното училище. Преминават сериозен подбор в няколко етапа. Получават постоянна методическа подкрепа, участват в различни обучения. Работата и резултатите им постоянно се наблюдава.maxresdefaultС така подготвени учители, онлайн уроците на Прознание са вълнуващо преживяване, в което всички участници – ученици и учител обменят идеи, упражняват наученото и се забавляват. Уроците са обединени в разнообразни курсове, за да подпомогнат дългосрочно и с натрупване процеса на качествено учене. Предназначени са за деца в предучилищна възраст и ученици от I до XII клас. Знанието без граници е част от философията на екипа, който вярва в равните възможности за качествена подготовка на всяко дете.

„В урока могат да се срещнат връстници от различни населени места. И в процеса на общуване, взаимодействие, обмяна на идеи те надграждат знанията си и учат повече за света.Тази онлайн учебна среда е един малък пример за глобализацията, която все по-често осъзнаваме в ежедневието“, споделят от Прознание.

Leave a Response

share on: