Бързаме, много бързаме, защото август си тече като пясък през пръсти, топи се като ...