Четири дни след Spirit of Burgas, фестивалните страсти и най-вече интернет такива започна...