В първата вечер, когато усетиш хладния полъх от отворения прозорец и трябва да нам...