Когато срещнете индивидуалист се запознавате с някой, който се е научил да живее п...