В природата на човека е да търси новото, да си доставя удоволствие, а един от най-до...