Пътуваме, защото се нуждаем от това, защото разстоянието и различното е тайният оп...