Студеният вятър все повече се прокрадва по улиците на града и по-рядко виждаме очи...