Онова усещане, че искам да изживея толкова много неща заедно с теб… Мога и сама, сп...