Едно от последните пътешествия на SocialBee беше в красивия и цветен Копенхаген. Малко...