За човек, който харесва изкуството на киното, тази година ходя с наведена глава. Пр...