Август има една особена сладост. Усещане за лято отвъд очакването на лятната почи...