Някъде там, много далече от България, на другия край на света, има едно невероятно ...