Бали е място с необяснима магия. Място, с особена енергия, която има силата да тран...