Хората практикуват йога по различни причини. Това, което обединява всички е желан...