Концепцията за споделените работни места едва ли някога е била по-популярна откол...